Reklame koje se sastoje od pojedinačnih 3D elemenata (logotipi, slova i dr.), sa LED ili neonskom rasvetom

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27