SOPSTVENA PROIZVODNJA = GARANCIJA KVALITETA I REALIZACIJE U ROKOVIMA

Koje su prednosti obezbeđene našim klijentima kroz sopstvenu proizvodnju? Gde sve možemo da organizujemo montažu i servis? Koje propratne radove izvodimo?

ELITAS poseduje sopstvenu proizvodnju, tehnološki i kadrovski opremljenu i dimenzionisanu tako da može da odgovori na svaki zahtev iz oblasti reklamne industrije. Naše proizvode karakterišu visok kvalitet materijala i obrade, vizuelno i tehnološki savremena i konstruktivno servisabilna rešenja. Dajemo garanciju na naše proizvode i ugrađene elemente i u garantnom roku otklanjamo eventualne kvarove o svom trošku. Radi pravilnog rukovanja i održavanja, kao i važnosti garancije koja ne obuhvata pogrešno rukovanje i održavanje, lom i višu silu, molimo vas da preuzmete Uputstvo za rukovanje i održavanje na strani O ELITAS-u/Kvalitet/Uputstvo za rukovanje i održavanje

Montažu obavljamo kako na teritoriji Srbije, tako i u regionu i širem području Evrope. Montaže van Srbije realizujemo sopstvenim resursima ili, u zavisnosti od visine troškova za klijenta i lokalnih propisa i preko partnerskih kompanija. Preko partnerskih kompanija obezbeđujemo logističku i tehničku podršku, kao i brz odziv na eventualni servis. Bez obzira na eventualno angažovanje lokalnih partnera, ELITAS je nosilac garancije na proizvode. Trenutnu mrežu saradničkih kompanija možete videti na mapi: O ELITAS-U/Razvoj ELITAS-a

Pored standardne montaže samih proizvoda, ELITAS pruža i uslugu pratećih građevinsko-zanatskih radova. Ti radovi mogu obuhvatati pripremne radove za montažu (izrada i betoniranje ankera za reklamno-informativne oznake), izrada i montaža nosećih čeličnih konstrukcija, kao i završni radovi zanatske i estetske prirode. Više informacija na Građevinsko-zanatski radovi

 

Proizvodnja

Montaža

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27