Svi proizvodi prikazani na fotografijama su proizvedeni u ELITAS-u

Proizvode ELITAS-a karakterišu visok kvalitet materijala i obrade, vizuelno i tehnološki savremena i konstruktivno servisabilna rešenja. Dajemo garanciju na naše proizvode i ugrađene elemente i u garantnom roku otklanjamo eventualne kvarove o svom trošku. Radi pravilnog rukovanja i održavanja, kao i važnosti garancije koja ne obuhvata pogrešno rukovanje i održavanje, lom i višu silu, molimo vas da preuzmete Uputstvo za rukovanje i održavanje na strani O ELITAS-u/Kvalitet/Uputstvo za rukovanje i održavanje

Više informacija o Proizvodnji i montaži i pratećim građevinsko-zanatskim radovima možete videti na strani Usluge, izborom odgovarajuće usluge.

 

Zašto je reklama = imidž?

  

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27