INVESTIRAJTE U SVOJ IMIDŽ UMESTO U SKUPE KAZNE

Pored značaja ispravnosti reklama i informativnih oznaka za Vaš imidž, zakonski propisi i podzakonski akti obavezuju sve vlasnike reklamnih i informativnih oznaka da obezbede njihov uredan izgled i ispravan rad. Isti propisi predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje odredaba, i to u Beogradu u visini do 500.000 din. za pravno lice i do 25.000 din. za odgovorno lice u pravnom licu. Međutim, čak i kada se kazne plate, problem nije rešen!

Redovno održavanje, uključujući pranje i servis može biti deo ugovora o izradi ili se definisati posebnim ugovorom, bez obzira na to ko je proizvođač reklama. Modeli po kojima pružamo usluge Održavanja i servisa mogu biti »Paušalni model« i model »Po pozivu«.

»Paušalni model« se bazira na redovnom pregledu ispravnosti, servisu i pranju po unapred definisanoj dinamici, a plaćanje je mesečno, u unapred ugovorenom iznosu. Održavanje i servis koji se izvode po utvrđenom cenovniku elemenata, sklopova i usluga, a fakturisanje vrši po svakom izvršenom izlasku na objekat predstavlja model »Po pozivu«

Dnevne aktivnosti ELITAS-a se odvijaju na teritoriji cele Srbije, a pored toga smo obezbedili logističku podršku i mrežu saradnika, što smanjuje vreme odziva na Vaš poziv na minimum i predstavlja prednost za oba ponuđena modela saradnje. A ostale prednosti »Paušalnog modela« koje možete očekivati iz ugovaranja usluga održavanja i servisa sa ELITAS-om su sledeće:

  • Smanjićete troškove održavanja i servisa - za kompletan posao ćete ostvariti povoljniju cenu nego da ugovarate pojedinačno (na ovaj način ćemo mi imati mogućnost da planiramo realizaciju preuzetih obaveza blagovremeno i time racionalizujemo svoje troškove).
  • Sigurnost i garancija - s obzirom na naše 20-ogodišnje iskustvo u realizaciji referentnih projekata, Vaše reklame biće bezbedne za upotrebu i radiće ispravno posle servisa duži period. Garancija na servisirane reklame je od 6 do 12 meseci.
  • Uštedećete svoje vreme i energiju – nećete brinuti o ispravnosti reklama, koga ćete angažovati za servis, prikupljati ponude za svaku pojedinačnu intervenciju.

Za ove usluge se uglavnom zaključuju ugovori na period od jedne godine, a po isteku se preispituju uslovi i ugovori obnavljaju.

 

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27