Displeji za prikazivanje reklamnih poruka, datuma, tačnog vremena, meteo podataka, itd.

Imaju mogućnost ugradnje sata sa DCF ili GPS podešavanjem vremena.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27