VAŽNE NAPOMENE:

Otvaranje reklame i preduzimanje bilo kakvih intervencija na reklami bez ovlašćenja ELITAS-a uzrokuje:

 • prestanak važnosti garancije (ako je u garantnom roku)
 • prestanak odgovornosti proizvođača (ako je van garantnog roka)

-ELITAS nije u obavezi da radi pranje i čišćenje reklame, ukoliko nije tako ugovoreno.

 

A)    PRANJE I ČIŠĆENJE
Opšte smernice:

 • Pre preduzimanja bilo kakvih intervencija na reklami, obavezno isključiti napajanje*
 • Zabranjeno je polivati reklamu šmrkom, sem ako posebno nije naznačeno
 • Po završetku pranja, ostaviti reklamu najmanje 24h da se osuši, pa tek onda ponovo uključiti napajanje*

Preporuke za čišćenje

 • sredstvo - voda sa dodatkom deterdženta za ručno pranje sudova u približnom odnosu 100:5
 • ispiranje - voda
 • masne mrlje - alkohol (apotekarski)
 • način čišćenja - mekom pamučnom krpom ili sunđerom
 • učestalost - svaka 3 meseca i po potrebi, a preporučeni minimum je jednom godišnje.

 

B)    ANTIKOROZIVNO ODRŽAVANJE

Preporučuje se da se antikorozivna zaštita spoljnih čeličnih elemenata reklame vrši farbanjem na svakih 3 do 5 godina. Pre farbanja, spoljnje elemente konstrukcije oprati od prašine i masnoća rastvorom vode i deterdženta za sudove, isprati čistom vodom i sačekati da se osuši. Zatim premazati uljanom bojom iste ili slične nijanse prethodnoj. Prilikom bojenja, zaštititi ostale elemente reklame od zafarbavanja pomoću papirne (KREP) trake. Traku skinuti neposredno posle farbanja (ne čekati da se boja potpuno osuši).

U slučaju da je korozija probila na nekom mestu, očistiti koroziju šmirglom i, pre završnog farbanja, prekriti ga nanosom osnovne uljane boje.

Ako se korozija pojavila na samoj reklami, konsultovati proizvođača.

 

C)    ESTETSKO ODRŽAVANJE

Estetsko održavanje se odnosi na održavanje aplikacija od PVC folije u ispravnom stanju (bez fizičkih oštećenja i regularne boje). Elitas koristi folije sa 7 godišnjom garancijom proizvođača. Sama folija ima i znatno duži vek trajanja, ali se preporučuje da se zameni po isteku garantnog roka.

D)    ZAMENA RASVETNIH TELA

 • Izbor i zamena rasvetnih tela nije dozvoljena bez saglasnosti i uputstva ELITAS-a tokom trajanja garantnog roka (u suprotnom, se primenjuje navedeno u odeljku "Važne napomene")
 • Pre preduzimanja bilo kakvih intervencija na reklami, obavezno isključiti napajanje*
 • Sve vezne elemente, instalaciju i delove reklame obavezno vratiti u prvobitno stanje

E)    POPRAVKA

Popravka obuhvata sanaciju oštećenja ili neispravnog rada reklame. Postupanje suprotno od uslova navedenih u odeljku "Važne napomene" uzrokuje prestanak važenja garancije, odnosno prestanak svake odgovornosti proizvođača.

 

PREPORUKE PROIZVOĐAČA:

 

Rukovanje i održavanje

Preporučena učestalost

Može da radi ELITAS

Može da radi KLIJENT

NAPOMENE

A

PRANJE I ČIŠĆENJE

Svaka 3 meseca

Obavezno na 1 god.

B

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Svake 3-5 god.

Obavezno na 10 god.

C

ZAMENA APLIKACIJA

Svakih 7 god.

X

Ako su od PVC folije

D

ZAMENA RASVETNIH TELA

Po potrebi

X

Ili Klijent sa odobrenjem

E

OTKLANJANJE KVAROVA

Po potrebi

X

Ili Klijent sa odobrenjem

* Važi za svetleće reklame.

Uputstvo možete preuzeti u pdf formatu putem linka

 

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27