Građevinsko-zanatski radovi obuhvataju pripremne i završe radove koji prethode, slede ili su sastavni deo montaže elemenata vizuelne komunikacije. Prvenstveno, ovi radovi su izrada i betoniranje ankera za reklamno-informativne elemente, izrada i montaža nosećih čeličnih konstrukcija, završni radovi zanatske i estetske prirode i ostali po potrebi i zahtevu klijenta.

Pored tih osnovnih radova, u mogućnosti smo da izvedemo i širi obim usluga, kao što je adaptacija kompletnog objekta, npr. benzinske stanice i sl. Među našim Vođama projekata su diplomirani inženjeri građevinske i arhitektonske struke, sa licencama za projektovanje i izvođenje radova, kao i diplomirani inženjeri mašinske i elektro struke.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27