Razvijamo i izrađujemo merno-regulacione i upravljačke uređaje elektronike i automatike po zahtevu, u komercijalnoj, industrijskoj i vojnoj klasi.

 

3.1. Merač nivoa

RMN-620 – pomoću ultrazvučne sonde obezbeđuje ispravan rad sistema za odlaganje uglja na deponije, opsega merenja od 0,5 do 5m, tačnosti 0,5 cm u izvedbi IP65, sa radnom temperaturom od -20 do + 60oC.

 

3.2. Protokomer

Ultrazvučni merač protoka RMP-610 je elektronski uređaj koji se upotrebljava za merenje zapremine i trenutnog protoka rastresitih materijala (uglja, boksita, šljunka, jalovine i dr.) koji se prenose pomoću transportnih traka. Ovo je pouzdan uređaj, konstruisan da radi na otvorenom prostoru, otporan na vlagu, prašinu, vibracije i elektromagnetne smetnje. Sastoji se iz tri dela. Prvi deo su ultrazvučne glave, montirane neposredno iznad transportne trake. Drugi deo je elektonski modul 6NK10 koji obezbeđuje rad ultra zvučnih sondi i merene vrednosti šalje do trećeg dela, t.j. centralnog modula koji se nalazi u kontrolnoj kućici.

Tehničke karakteristike:

  • Napajanje: 220V, +/-10%, 50Hz

  • Snaga napajanja 6NK10: 100VA

  • Snaga napajanja RMP610: 50 VA

  • Radna frekvencija UZ senzora: 40 Hz

  • Učestalost merenja: 30 Hz

  • Tačnost merenja: 5%

  • Temperaturni opseg: -20 do +60oC

  • Serijska veza: RS232C

  • Maksimalna udaljenost kontrolne kućice: 10km

Ovaj uređaj se uspešno koristi na većini površinskih kopova u Ex. YU.

 

3.3. Detektori i alarmi

Zasnovani na predaji, refleksiji i prijemu ultrazvuka kroz vazduh, učestalosti 40 KHz. Pogodni za detekciju prisustva, pokreta i brojanje predmeta, životinja i ljudi.

 

3.4. Uređaji za magnetnu terapiju

Magnetna terapija je jedna od metoda koju medicina priznaje kao terapeutsko sredstvo. Uređaj RSM 100a (200b) obezbeđuje medicinsku terapiju i lečenje sporo promenljivim magnetnim poljem niske učestanosti (1 do 25 Hz). Ove uređaje ELITAS pravi po zahtevu medicinskih stručnjaka i po njihovim parametrima. Izrađuju se u komercijalne svrhe sa dušekom i sa jednom sondom. U profesionalne svrhe sa koristi RSM210 sa više sondi i različitim učestanostima, za terapiju i lečenje na klinikama.

 

3.5. Uređaj za brzo punjenje kondenzatora

RSM-250 je visokonaponski laboratorijski uređaj za punjenje energetskog kondenzatora za lasersku tehniku. To je prekidački izvor napajanja sa promenljivim izlazom.


Tehničke karakteristike:

Snaga 250W

Napajanje 220 VAC (RSM-250) ili preko akumulatora (12 VDC – RSM 250b)

Radni napon 450-650 V

Tačnost Vref +/-1%

Vref rezolucija: 1V

Srednja izlazna snaga: 165W

Brzina punjenja: UP TO 200Hz

Izlazni signal “READY”: 10V-napunjen/0V-ispražnjen

Dimenzije (ŠxVxD 269 x 120 x 260 mm

Težina 4 kg.

Radna temperatura 0 do +45o C

 

3.6. Digitalni kontroler snage grejača

EDG-101 – Osmobitni upravljač snagom grejača do 25KW, galvanski razdvojenih, sa minimalnim smetnjama.

 

3.7. Digitalni termometar za industrijsku upotrebu

EDT-200 – temperaturni radni opseg od -40 do +55oC, tačnosti +/-1oC, napajanje 12 V DC, potrošnja 1W, dimenzija Φ60x30mm.

 

3.8. Uređaj za merenje i brojanje komada sečenih iz trake

RRB-601 – predviđen za kontrolu broja komada i dužine kartonskih ploča nakon odsecanja, (opsega od 10 do 100.000 kom.) sa ugrađenim alarmom pre isteka sečenja i sa dodatnim napajanjem pomoću Ni-Cd baterija u slučaju nestanka glavnog napajanja.

 

3.9. Senzor za treniranje sportista sa loptom

Uređaj od 16 semafora, svaki sa sopstvenim stalkom, (koji se mogu rasporediti po želji) sa automatskim napajanjem, programabilni preko centralnog upravljačkog sistema. Radio veza obezbeđuje potpunu fleksibilnost i pouzdanost.

 

3.10. Servo mehanizmi

Analogni i digitalni brzinski i pozicioni servoi sa elektromotornim, hidrauličnim ili pneumatskim pogonom, sa senzorima (potenciometar / enkoder), koji se koriste u robotici, industriji i oruđima za vojnu primenu.

 

3.11. Reklamni uređaji sa zvučnim efektima i melodijama

Uređaji imaju mogućnost snimanja i emitovanja 8 zvučnih zapisa i melodija u trajanju od po 90 sec. Snimanje je obezbeđeno preko mikrofona ili PC-ja.

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27