Služi da obezbedi napajanje svetlećih elemenata u reklami (fluo, LED, visokonaponske cevi i drugo) i da upravlja njihovim uključivanjem/isključivanjem, dinamikom, intenzitetom i bojom.

 

1.1. LED moduli

Namenski elementi od po tri visokokvalitetne LED diode na jednoslojnoj ili dvoslojnoj štampi u beloj, plavoj, crvenoj ili boji po zahtevu. Širina modula od 8 do 15mm, sa rastojanjem dioda od 4 do 63mm (4,15,20,25,30,50,63), pakovane u trake sa mogućnošću lakog razdvajanja. Nominalni napon 12V, strujno stabilisane (što produžava vek diode i obezbeđuje ujednačeni intenzitet).

 

1.2. Foto ćelije

Obezbeđuju uključivanje i isključivanje reklame prema željenom intenzitetu spoljašnjeg svetla.

 

1.3. Treptači

Obezbeđuju željeni ritam i trajanje režima uključeno/isključeno

 

1.4. Programatori

Obezbeđuju željenu dinamiku svetlećih elemenata na reklami u kontinualnom režimu rada

 

1.5. Dimeri

Obezbeđuju kontinualnu promenu inteziteta osvetljaja reklame proporcionalno jačini osvetljaja okoline.

 

1.6 Solarno napajanje

Obezbeđuje autonomni rad svetleće reklame

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27