2.1. Cifre

Paneli sa ugrađenim LED diodama po konturi brojeva u sedam i dvanaest segmenata sa i bez zakošenja, najčešće u beloj boji (najbolje čitljivih na dnevnoj svetlosti), sa pratećim elektronskim komponentama za kontrolu rada i vezom sa ostalim ciframa ako se ređaju da formiraju broj.

Standardne veličine:

8cm

10cm, 1 red

12cm, 2 reda

15cm, 2 reda

20cm, 2 i 3 reda

25cm, 2 i 3 reda

33cm, 3 reda

 

2.2. LED cenovnici

Cifre se postavljaju u nizove koji formiraju broj koji se postavlja u toteme na benzinskim stanicama radi prikaza cene jedne vrste goriva. Svaki (broj) displej je upravljan mikroprocesorski. Nizovi displeja se kontrolišu preko jedinstvenog komunikacionog kanala.

Mogući načini upravljanja su direktno preko PC-a; stacionarnom tastaturom unutar totema; infracrvenim daljinskim upravljačem; RF daljinskim upravljačem; SMS porukama i preko DOMS protokola.

 

2.3. Tačno vreme/datum

Uređaji za prikazivanje tačnog vremena. Merenje vremena se vrši korišćenjem signala GPS sistema, čime se obezbeđuje tačnost na nivou sekundi. Po izvedbi, časovnici mogu biti digitalni, analogni i kombinovani. Pokazivanje datuma automatski uzima u obzir prestupne godine.

 

2.4. Meteo stanica

Uređaji za meteorološke podatke može prikazivati naizmenično (na jednom displeju ili istovremeno na više displeja) temperaturu vazduha, relativnu vlažnost, brzinu vetra, smer vetra i atmosferski pritisak.

 

2.5. Brojači

Uređaji koji broje unapred ili unazad sekunde tačnog vremena ili druge impulse vezane za broj komada nečega, automatskom kontrolom preko senzora ili ručno. Mogu se koristiti za prikaz slobodnih parking mesta, preostalo vreme do nekog događaja, štoperice i drugo.

 

2.6. Displeji za prikazivanje brojeva ruleta u kazinima

RMD-810 - prikazuje poslednjih 15 izašlih brojeva na ruletu u odgovarajućim bojama, sa mogućnošću prelistavanja unazad za još četiri skupine od po 15 brojeva. Unos se vrši ručno, od strane krupijea preko tastature na stolu. Dimenzije su 1000x180x60mm.

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27