DOZVOLA ZA POSTAVLJANJE = POŠTOVANJE PROPISA

Za svaku reklamu i oznaku neophodno je pribaviti dozvolu. Administrativne procedure često dugo traju, zahtevne su i u nekim slučajevima su složene. Klijentima za koje radimo proizvodnju, možemo da ponudimo usluge izrade projekata i pribavljanja dozvola!

Pribavljanje dozvola i pratećih saglasnosti je neophodno za nove elemente vizuelne komunikacije i za legalizaciju postojećih.

Naša usluga pribavljanja dozvola za postavljanje reklama obuhvata:

  1. pribavljanje svih propisanih saglasnosti od nadležnih institucija,
  2. kompletiranje dokumentacije i predaja gradskom ili drugom nadležnom organu koji izdaje dozvolu,
  3. praćenje procedure i preduzimanje svih potrebnih aktivnosti do i tokom obrade zahteva i
  4. preuzimanje dozvole i dostava klijentu.

Pribavljanje dozvole se radi na osnovu projekta koji sadrži svu propisanu dokumentaciju. Kvalitet projekta utiče na brzinu izdavanja dozvole.

Detalje o proceduri i neophodnoj dokumentaciji za kompletiranje zahteva, ELITAS dostavlja klijentu. U slučajevima kada je potrebno prethodno pribaviti druge saglasnosti ili je na zahtev nadležnog organa potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju, ELITAS dostavlja klijentu posebne zahteve i instrukcije.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27