Kompletno reklamno-informativno opremanje objekata obuhvata reklame i informativne oznake na prilazima objektu, u okruženju i pripadajućim pomoćnim objektima, obeležavanje samog objekta spolja i unutra.

Reklamno-informativnom opremanju objekata pristupamo temeljno, imajući u vidu da reklama nije samo obeležje, već da je njena svrha dovesti korisnika do objekta i ostaviti dobar Prvi utisak.

Po dostavljanju zahteva klijenta, naša stručna ekipa analizira zahtev, usaglašava ga sa mogućnostima, po potrebi vrši snimanje situacije i uzima mere. Snimanje situacije podrazumeva obilazak okoline objekta, lociranje najpovoljnijih pozicija za postavljanje reklamnih i informativnih elemenata i fotografisanje. Nakon toga se formira vizuelno rešenje, usaglašava sa klijentom, izrađuje predprojekat i finansijska ponuda. Po usaglašavanju finansijske ponude i ispunjavanju ugovorenih uslova za početak posla, započinje se proizvodnja i po potrebi i zahtevu klijenta se radi projekat i priprema zahtev za pribavljanje dozvole za postavljanje reklama, vrše se pripreme za izvođenje radova na terenu, obezbeđuje transport, montaža i završni građevinsko-zanatski radovi. Na dan završetka radova na montaži, na objektu se vrši primopredaja, od kada počinje da teče i garantni rok.

Sve ovo izvodi se u mnogo različitih varijacija, u zavisnosti od pozicije objekta, postojećeg imidža i onoga koji klijent želi da izgradi, visine budžta koji je spreman da investira itd. Nekada je izazov uklopiti se u neadekvatno procenjene budžete, a zadovoljiti tehničke zahteve klijenta i standarde kvaliteta od kojih ELITAS ne odstupa, ali se i sa tim izazovima uspešno nosimo tako što je optimizacija u projektovanju, proizvodnji i montaži deo naših standardnih procedura rada. Kvalitet materijala i obrade je imperativ, odnosno optimizacija ne podrazumeva ugradnju nekvalitetnih materijala i komponenti, već se, u dogovoru sa klijentom, rešenje može pojednostaviti tako da se uštedi i na konstrukciji, količini materijala i vremenu potrebnom za izradu. Usaglasiti zahteve i mogućnosti često nije lak zadatak, ali su dobra komunikacija između nas i naših klijanata, kao i poverenje koje smo pružili jedni drugima zaključivanjem posla ili stekli tokom dugogodišnje saradnje, osnova za uspešnu realizaciju na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27