Kompletno reklamno-informativno opremanje objekata obuhvata reklame i informativne oznake na prilazima objektu, u okruženju i pripadajućim pomoćnim objektima, obeležavanje samog objekta spolja i unutra.

Reklamno-informativnom opremanju objekata pristupamo temeljno, imajući u vidu da reklama nije samo obeležje objekta, već da je njena svrha i dovesti korisnika do objekta. Na poziv klijenta, naša stručna ekipa u sastavu menadžera prodaje koji je preuzeo da vodi posao ispred ELITAS-a, te je on i glavna i odgovorna osoba klijentu za realizaciju posla, zatim vođa projekta iz Inženjeringa i po potrebi i projektant i/ili još neki vođa projekata druge struke ukoliko se na objektu vrše i drugi radovi pored vizuelizacije (građevinski, zanatski, mašinski, elektro), izlaze na objekat radi snimanja situacije i uzimanja mera. Snimanje situacije podrazumeva obilazak okoline objekta, lociranje najpovoljnijih pozicija za postavljanje reklamnih i informativnih elemenata i fotografisanje. Nakon toga, menadžer prodaje i dizajner rade na formiranju vizuelnog rešenja, u saradnji sa vođom projekta iz inženjeringa koji daje smernice u smislu izvodljivosti izrade, a sve to imajući u vidu inicijalne želje i zahteve klijenta. Predlog vizuelnog rešenja se usaglašava sa klijentom, posle čega se izrađuje predprojekat i na osnovu njega finansijska ponuda. Po usaglašavanju finansijske ponude i ispunjavanju ugovorenih uslova za početak posla, pristupa se izradi glavnog projekta, po potrebi i zahtevu klijenta pribavljanju dozvole za postavljanje reklama, proizvodnji, pripremnim radovima na terenu, transportu, montaži i završnim građevinsko-zanatskim radovima. Na dan završetka radova na montaži, sastajemo se sa klijentom na objektu kako bismo utvrdili i potvrdili njegovo zadovoljstvo izrađenim elementima i izvedenim radovima i vršimo zvaničnu primopredaju radova, od kada počinje da teče i garantni rok.

Sve ovo izvodi se u mnogo različitih varijacija, u zavisnosti od pozicije objekta, postojećeg imidža i onoga koji klijent želi da izgradi, visine budžta koji je spreman da investira itd. Nekada je teško uklopiti se u neadekvatno procenjene budžete, a zadovoljiti tehničke zahteve klijenta i standarde kvaliteta od kojih ELITAS ne odstupa, ali se i sa tim izazovima uspešno nosimo tako što je optimizacija u projektovanju, proizvodnji i montaži deo naših standardnih procedura rada. Kvalitet materijala i samog tehnološkog procesa se nikada ne dovodi u pitanje, odnosno optimizacija ne podrazumeva ugradnju nekvalitetnih materijala i komponenti, već se, u dogovoru sa klijentom, rešenje može pojednostaviti tako da se uštedi i na konstrukciji, količini materijala i vremenu potrebnom za izradu. Usaglasiti zahteve i mogućnosti često nije lak zadatak, ali su dobra komunikacija između nas i naših klijanata, kao i poverenje koje smo pružili jedni drugima zaključivanjem posla ili stekli tokom dugogodišnje saradnje, osnova za uspešnu realizaciju na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27