Kompletno reklamno-informativno opremanje benzinskih stanica

U slučaju reklamno-informativnog opremanja benzinske stanice, visok standard vizuelnog efekta je primaran, ali standardi bezbednosti takođe.

Standardni elementi opremanja su: najavne i putokazne table na prilaznim putevima, na ulazu u objekat piloni (usmerivači za ulaz/izlaz), između objekta i puta stubna reklama, totem za prikazivanje cena goriva i jarboli sa zastavama, zatim na samom objektu opšivka nadstrešnice-friz, opšivka stubova i prostora iznad automata za gorivo-mali frizevi između automata, grafičke oznake vrsta goriva na stubovima, raznih obaveštenja i upozorenja, reklame (logotip i naziv) na frizu, ulazu u objekat (prodavnicu, kafe, restoran), obeležavanje prostorija, kase i sl. u unutrašnjosti objekta, pokretne oznake za istakanje goriva i slično.

 

NIS:

Kompletno reklamno-informativno obeležavanje benzinskih stanica u Srbiji: putokazi, piloni, stubne reklame, totemi sa elektronskim cenovnim displejima, opšivke nadstrešnica - frizevi, 3D logotipi, oblaganje stubova i automata, posude za pranje i otpatke, jarboli i zastave, piktogrami i druge informativne oznake.

 

PETROL:

Kompletno reklamno-informativno obeležavanje benzinskih stanica.

 

Nestro:

Reklamni elementi : totem sa elektronskim cenovnikom, stubna reklama, 3D logotipi, jarboli, zastave na nekoliko lokacija u BiH.

 

Zaton:

Dizajn, izrada i montaža reklamnih elemenata (totema, pilona, grafike,...), opšivke nadstrešnice i elemenata od alubonda na privatnoj benzinskoj stanici u Crnoj Gori.

 

Europetrol:

 

Europen:

 

Lumiko:

Totem i reklamni elementi na nadstrešnici.

 

Mak:

 

MCO:

Friz na nadstrešnici sa svetlećim 3D elementima i oblaganje stubova alubondom sa grafikom.

 

 

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27