Elitas - pravi izbor za vaš vizuelni identitet!

ELITAS d.o.o. za Vas projektuje i izrađuje svetleće reklame vrhunskog kvaliteta i jedinstvenog dizajna.

Proizvodni program je širok i baziran na zahtevu, a uključuje krovne reklame, fasadne reklame, stubne reklame, toteme, LED displeje, putokaze, panoe, enterijerske oznake i ostale reklame i oznake svih formi i u najrazličitijoj materijalizaciji.

Usluga opremanja objekata se pruža po sistemu „ključ u ruke“.

U slučaju reklamno-informativnog opremanja benzinske stanice, standardni elementi opremanja su: najavne i putokazne table na prilaznim putevima, na ulazu u objekat piloni (usmerivači za ulaz/izlaz), između objekta i puta stubna reklama, totem za prikazivanje cena goriva i jarboli sa zastavama, zatim na samom objektu opšivka nadstrešnice-friz, opšivka stubova i prostora iznad automata za gorivo-mali frizevi između automata, grafičke oznake vrsta goriva na stubovima, raznih obaveštenja i upozorenja, reklame (logotip i naziv) na frizu, ulazu u objekat (prodavnicu, kafe, restoran), obeležavanje prostorija, kase i sl. u unutrašnjosti objekta, pokretne oznake za istakanje goriva i slično.

PETROL:

Kompletno reklamno-informativno obeležavanje benzinskih stanica. 

NIS:

Kompletno reklamno-informativno obeležavanje benzinskih stanica u Srbiji: putokazi, piloni, stubne reklame, totemi sa elektronskim cenovnim displejima, opšivke nadstrešnica - frizevi, 3D logotipi, oblaganje stubova i automata, posude za pranje i otpatke, jarboli i zastave, piktogrami i druge informativne oznake.

Nestro:

Reklamni elementi: totem sa elektronskim cenovnikom, stubna reklama, 3D logotipi, jarboli, zastave na nekoliko lokacija u BiH.

Zaton:

Dizajn, izrada i montaža reklamnih elemenata (totema, pilona, grafike,...), opšivke nadstrešnice i elemenata od alubonda na privatnoj benzinskoj stanici u Crnoj Gori.

MCO:

Friz na nadstrešnici sa svetlećim 3D elementima i oblaganje stubova alubondom sa grafikom.

Lumiko:

Totem i reklamni elementi na nadstrešnici.

Naši klijenti

Naši klijenti su lanci benzinskih stanica, banaka, mobilnih operatera, hotela, marketa i drugi lanci poslovno-komercijalnih objekata, tržni centri, projektanti, generalni izvođači i mnogi drugi.

Posebne pogodnosti u saradnji sa nama imaju reklamne agencije i posrednici, a sarađujemo i otvoreni smo za uspostavljanje saradnje sa firmama iz naše branše radi udruživanja kapaciteta i zajedničkog izvođenja projekata velikog obima.

Elitas - Pratite nas

Naše celokupno poslovanje usmereno je ka ispunjenju zahteva naših klijenata, što postižemo profesionalnim i odgovornim odnosom prema svim učesnicima u poslu i zadovoljstvom naših zaposlenih koji su multidisciplinarno orijentisan, visokostručni kadar, spreman da odgovori svakom novom izazovu. 

Vodimo društveno odgovornu poslovnu politiku.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27